Alarmstyring gjennom PC eller app

Smartalarm - alarmsystem med appI dagen teknologiske verden opplever man at stadig flere tjenester leveres som rene dataapplikasjonstjenester, og i kombinasjon med de rene skytjenestene er det mindre og mindre man selv behøver å tenke på. Vi har allerede lagt mesteparten av telekommunikasjonstjenestene over på mobile enheter, posten sendes elektronisk og vi benytter i langt større grad elektroniske underholdningsmuligheter enn tidligere. Dokumenter og bilder lagres på nettet og vi kan styre alt fra lys til temperatur i hjemmene våre. Enten via datamaskinen, eller mobiltelefonen med tilhørende apper.

Datastyrt alarmanlegg

Derfor er det heller ingen overraskelse at også alarmsystemet i hjemmet kan styres på denne måten, og det gir brukerne en lang rekke muligheter de normalt ikke ville hatt med et mer tradisjonelt alarmsystem. Systemene omtales gjerne for smartalarm, og gir deg muligheten til å kontrollere og administrere flere elementer.

For det første er det svært enkelt å forholde seg til som sluttbruker. All administrasjon foregår i intuitive grensesnitt som man lett kjenner seg igjen i. De aller fleste i dag er svært godt vant til å forholde seg til både datamaskiner og mobiltelefoner og har ingen problemer med å administrere noe ved hjelp av disse.

Et datastyrt alarmanlegg, en smartalarm, kan ved tilkobling til internett lett oppgraderes utenfra og det er svært enkelt for leverandøren å legge til eller fjerne funksjoner ettersom hva kundene ønsker seg. Velger man å styre alt fra egen datamaskin bør man være litt oppmerksom på sikkerhetsrutiner og slike ting, men via skytjenester overlater man alt dette til profesjonelle og kan konsentrere seg om det rent administrative selv.

Datamaskin eller mobiltelefon?

Valget er ikke alltid like enkelt. De fleste har begge deler, og der hvor en datamaskin nok vil kunne levere det beste grensesnittet til administrasjon, vil en mobiltelefon være mer hendig i forhold til mobilitet og varslingsrutiner. Skulle det oppstå situasjoner, enten brann eller innbrudd, vil det være betraktelig mer hensiktsmessig å få en sms enn en epost, da vi stort sett alle sammen alltid har mobiltelefonen med oss, og den aldri eller svært sjelden er slukket.

En kombinasjon kan være å foretrekke, ikke minst ved førstegangskonfigurasjon og i de tilfeller man ønsker å fjerne eller legge til enheter i systemet, for deretter å kun benytte apper til mindre modifikasjoner. Da gjerne i forhold til ekstraordinære oppgaver som å skru av alarmsystemet hvis man har håndverker på besøk og slike ting.

Sikkerheten i høysetet

Uansett hvilken løsning man velger er det her, som ved all annen aktivitet tilknyttet et offentlig nettverk, viktig å ivareta sikkerheten på best mulig måte. Velger man å administrere alarmsystemet sitt ved hjelp av en datamaskin skal man sørge for den til enhver tid alltid er oppdatert og har de nyeste sikkerhetsprogrammene installert. Antivirus er svært viktig og man bør være en anelse mer kritisk til hva man bruker datamaskinen til.

Heldigvis er ikke mobiltelefoner like utsatt som datamaskiner, men også her kan det være greit å sørge for at alle oppdateringer er på plass. Mange alarmapper har muligheten for totrinnsvalidering og legger man opp en plan som viser hvor og når de forskjellige delene av alarmsystemet skal være aktivert, vil man motta et varsel dersom noe skulle fravike fra dette.

Videre bør man også sikre seg at de alarmsystemene man går til anskaffelse av faktisk kan benyttes på den plattformen man ønsker å bruke. Eksempelvis vil et program laget for Windows ikke uten videre fungere på en Mac og vice versa og det samme gjelder mobiltelefoner med henholdsvis Android og iOS.

Innhent gjerne tilbud fra flere aktører for å vurdere hvilke løsninger som finnes på markedet og be gjerne om et møte de du finner mest interessante. Når man kommer til det punkt at man ønsker å investere i en eller annen form for alarmsystem er det gjerne fordi man ønsker å sikre de verdiene man har, enten boligen i seg selv eller inventaret.

Kilder: